Pitanja & odgovori

Fonetika (od grč. phōnētikós: glasovni ) ili glasoslovlje jezikoslovna znanstvena je disciplina koja se bavi proučavanjem artikulacijskih i akustičkih obilježja glasova i govora.

Ukratko, fonetika je znanost o govoru.

S obzirom na to da se predlažu tri usmjerenja diplomskog studija fonetike, diplomirani studenti mogu se zaposliti na radnim mjestima koja su u skladu s njihovim usmjerenjem.

Kompetencije i poslovi:

Za nastavno usmjerenje govorništva:

kompetencije potrebne za rad u osnovnim i srednjim školama kao profesor fonetike, govorništva, kulture govora i komunikologije, za vođenje slobodnih aktivnosti u kojima se razvijaju govorne i govorničke vještine (recitatori, debatni klubovi, dramska sekcija, mladi novinari, obrazovanje za medije i sl.), za vođenje tečajeva za vokalne profesionalce kojima je javno govorenje sastavni dio profesije (političari, nastavnici, glumci, novinari, spikeri, voditelji, menadžeri, glasnogovornici, uslužne djelatnosti i sl.), fonetska procjena govornog statusa profesionalnih i neprofesionalnih govornika.

Za nastavno usmjerenje fonetičar rehabilitator:

kompetencije za rad u ustanovama za dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora te u posebnim školama za takvu djecu, za praćenje slušnog i govornog statusa i razvoja djece u predškolskim i školskim ustanovama da se na vrijeme otkriju slušne i govorne teškoće i da se

djecu uputi na rehabilitaciju; kompetencije za rad s odraslim osobama oštećena sluha, posebice u individualnom tretmanu te za kontinuirano praćenje djece i odraslih osoba s ugrađenom pužnicom; kompetencije za razvoj programa i građe za slušno-govornu dijagnostiku osoba s teškoćama slušanja i govora.

Za znanstveno-istraživačko usmjerenje opće fonetike:

stručna znanja o istraživanju govora, posebnoeksperimentalnom i onom koji se koristi računalnom tehnologijom; stručnjak u istraživanjima i poslovima tehničkog unapređivanja prijenosa, snimanja i reprodukcije

govora na raznim medijima.

Klub je zainteresiran za razne projekte koji promoviraju fonetiku kao struku i osvještavaju važnost glasa i govora.

Želite li se priključiti radu na određenim projektima, potražite kontakte navedene na stranici Kluba i slobodno se obratite nekome od članova.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.