O klubu

Klub studenata fonetike EUFONIJA službeno je osnovan 28. listopada 2013. godine s ciljem unapređivanja i promicanja obrazovnih, društvenih i kulturnih interesa studenata fonetike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu kluba problematiziraju se aktualna pitanja vezana uz studij fonetike te se organiziraju različite aktivnosti studenata koje mogu doprinijeti kvaliteti samog studija te olakšati studentima da vlastitom inicijativom i projektima sudjeluju u ispunjavanju tog cilja.

Ideja o nastanku kluba rodila se na jednom od predavanja u sklopu kolegija Govorničke vrste na Odsjeku za fonetiku. Na samom početku u razvoj i razradu ideja bila je uključena tek nekolicina studenata, a širenjem glasa o postojanju i aktivnosti Kluba pridružuje mu se sve veći broj zainteresiranih.
U akademskoj godini 2013/2014. predstavnice Kluba bile su Lukrecia Ana Lovrić, Tara Jelovac i Ljiljana Logar.
U akademskoj godini 2014/2015. predstavnici Kluba bili su Marko Rimac, Nives Vujasić i Ana Vlah. U toj je godini Klub dobio posebnu Rektorovu nagradu za organizaciju Edukacijskog treninga za nefonetičare – FonET-a 2015.
U listopadu 2015. godine usvojen je novi statut Kluba, a naši predstavnici dobili su službene funkcije:
predsjednik, potpredsjednik i tajnik. Te su akademske godine predstavnice bile Ana Vlah na poziciji predsjednice, Dora Kolarić na poziciji potpredsjednice te Ivana Lovrečić na poziciji tajnice.
Trenutno vodstvo Kluba, izabrano za akademsku godinu 2016/2017 su: predsjednica Karla Kočar, potpredsjednica Dora Kolarić te tajnica Karla Zvonar.

Uspješni projekti i suradnje

FonET-ovci 2015. s dr.sc. Markom Likerom i Davorom Stankovićem

FonET-ovci 2015. s dr.sc. Markom Likerom i Davorom Stankovićem

– 2013/2014. godine: suradnja sa studentskim organizacijama Radio Student i TV Student s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu radionicama fonetske njege glasa i izgovora
– 2013/2014. godine: suradnja s Odsjekom za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu preko projekta Studenti čitaju djeci održanog u Knjižnicama grada Zagreba
– travanj 2014. godine: radionice u sklopu Festivala znanosti u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu
– 10. svibnja 2014. godine Klub je organizirao prvi Edukacijski trening za nefonetičare „FonET
– 14. rujna 2014. godine članovi Kluba sudjelovali su na trećem Znanstvenom pikniku
– u ožujku i travnju 2015. godine Klub je obilježio Međunarodni dan uha i sluha (3. ožujka) te Svjetski dan glasa (16. travnja)
– 9. i 10. svibnja 2015. godine Klub je organizirao drugi Edukacijski trening za nefonetičare „FonET 2015“  te za uspješnu realizaciju dobio posebnu Rektorovu nagradu
– rujan 2015. godine: Klub je održavao individualne besplatne govorne vježbe za zainteresirane studente Sveučilišta u Zagrebu
– od 10. do 13. studenog 2015. godine članovi Kluba s pet održanih radionica sudjeluju na
Znanstvenom kvartu u sklopu Interlibera
– od 7. do 11. ožujka 2016. godine članovi Kluba održali su ciklus predavanja i radionica pod nazivom „Radionica o javnom nastupu i akademskom govorništvu“ za studentsku Udrugu “Pravnik” na Pravnom fakultetu u Zagrebu
– od 14. do 28. travnja 2016. godine Klub organizira Govorničku školu za studente komunikologije, u suradnji s udrugom Komuna s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Tko i kako može postati članom kluba?

Rad kluba je javan, a redovnim članom Kluba može postati svaki student fonetike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok izvanrednim članom Kluba može postati i bilo koja fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe Statuta.

Ako želite postati članom Kluba obratite nam se za upute putem e-maila.

Gdje mogu pratiti novosti?

Osim na internetskim stranicama Klub studenata fonetike Eufonija ima i svoju Facebook stranicu, ali i aktivan Instagram profil.

Popis članova

Popis je u izradi. Hvala na razumijevanju.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.