2016 ožujak

1

Govorničke radionice za Udrugu “Pravnik”

Radionica o javnom nastupu i akademskom govorništvu

Pravnici analiziraju i vježbaju

Pravnici analiziraju i vježbaju

Korijene retorike nalazimo u antičkoj Grčkoj gdje se ona javlja kao produkt pravnih postupaka. Studenti govorništva odlučili su se vratiti korijenima svoje struke i sklopiti suradnju sa Udrugom „Pravnik“ s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Suradnja je ostvarena u obliku radionice o javnom nastupu i akademskom govorništvu, koja se održala od 7. do 13.3. 2016. godine u prostorijama Pravnog fakulteta.

Ana i Karlo

Ana Vlah i Karlo Kožina

 

Budući su pravnici slušali izlaganje o argumentaciji i multimodalnoj argumentaciji, upoznali su se s Toulminovim modelom argumentacije, naučili prepoznavati argumentacijske pogreške, otkrili kako sastaviti i izvesti govor u predavanjima o kompoziciji govora i prezentacijskim vještinama, uvidjeli koliko je lako čitati neverbalnu komunikaciju te su osvijestili važnost njege glasa, ali i naučili ponešto o samom glasu i izgovoru.

 

Zadnji dan radionice sve su naučeno imali priliku iskoristiti u simulaciji zadanih teza koje su bile zamišljene kao sudski slučajevi. Osim toga, dobili su zadatak sastaviti i održati govor, za što možemo reći da su uspješno savladali. Prije izvedbe svojih govora fonetičari su s njima odradili vježbe za glas i izgovor kako bi ih upoznali s fonetikom u praksi te dodatno naglasili važnost njege glasa kao i učinke provedenih vježbi.

O važnosti i uspješnosti provedene radionice svjedoči i o njoj objavljen članak na internetskoj stranici Studentski.hr.

Na kraju možemo samo još jednom pohvaliti pravnike kao izvrsnu publiku i odlične suradnike!

 

Napisala: Mirna Vučetić

This Campaign has ended. No more pledges can be made.