Blok 3 – Kraljev govor

2

U ovom bloku usredotočit ćemo se na glas. Upoznat ćemo vas sa slojevima i osobinama glasa, što sve iz glasa možemo saznati o govorniku te što je to trema i kako je možemo smanjiti. Nakon kraćeg teorijskog dijela, bit će formirane manje grupe u kojima ćemo izvoditi vježbe za glas i izgovor koje su osobito važne za sve vokalne profesionalce. Njima se pospješuje dikcija, ekspresija, estetika glasa, a neposredno pred javni nastup smanjuju i tremu. Također, održat ćemo i vježbe improvizacije koje će vam pomoći da bolje svladate govornička umijeća.

Vrijeme trajanja: 10:00h – 12:30h

Natrag na stranicu programa.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.