Blok 4 – Pod svjetlima reflektora, pred očima opake publike

2

Za ovaj blok svaki sudionik treba pripremiti kratak govor (2-3 minute) u kojem će, nakon gostujućeg predavanja, pokazati što je naučio u posljednja dva dana. Govori sudionika će se snimati i naknadno analizirati. Zatim će sudionici u grupama analizirati određene aspekte javnog nastupa te ih konstruktivno komentirati.

Vrijeme održavanja: 14:30h – 16:00h

Natrag na stranicu programa.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.