Kako glas zvuči i “izgleda”

Jeste li ikad slušali nekoga kako govori i pomislili da ima baš lijep glas? Ili ružan? Možda privlačan i zanimljiv, ili odbojan i monoton? Što u glasu određuje karakteristike koje mu često pridajemo? Može li se to vidjeti i provjeriti te je li važno za cjelokupni dojam o osobi koja govori?

Radionica će prikazati našu subjektivnu percepciju pojedinih tipova glasa i objektivne mjere koje ih određuju, a  nalaze se u svakom od naših glasova. Pokazat će se kako karakteristike glasa možemo vidjeti grafički i kako se prema tome određuje njihova kvaliteta. Objasnit će se zašto  je dobar glas važan, zašto je važno znati karakteristike svojeg glasa te kako se pojedine mogu ispraviti. Slušat će se i komentirati glasovi nekih osoba iz javnosti, a sudionici će moći snimiti i svoj glas.

Izvodi: Tena Žganec

Natrag na program.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.