Što fonetičar radi u SUVAG-u?

Akademik Petar Guberina utemeljio je Polikliniku Suvag 1961. godine, a nekoliko godina kasnije osnovao je i Odsjek za fonetiku na Filozofskom fakultetu. Otada su fonetičari sastavni dio Poliklinike.

Sudjeluju u dijagnostici slušnih i govornih poremećaja, izvođenju pretraga sluha; pomažu pacijentima pri odabiru slušnih aparata te imaju značajnu ulogu u rehabilitaciji sluha i govora.

Ovo predavanje pružit će uvid u anatomiju uha i pokazati da je uho mnogo više od uške i zvukovoda. Također, naglasit će se razlika između sluha i slušanja, a pojasnit će se i neki govorni i slušni poremećaji. Polaznici će saznati i koje su razlike između slušnih aparata iz prošlosti u odnosu na današnje aparate, ali i kada je pravi trenutak za provjeru vlastitog sluha.

Izvodi: Ivana Lovrečić

Natrag na program.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.