Prezentacijske vještine

Što sve treba imati na umu osoba koja drži prezentaciju za koju želi pozornost i simpatije publike, neovisno o temi o kojoj govori?

Pod pojmom prezentacije najčešće podrazumijevamo Powerpoint prezentaciju, ali postoje i ostali alati, a izvedba može biti i na suho.

Kompozicija prezentacije vrlo je slična kompozicija govora. Objasnit će se što treba reći na početku, u glavnom dijelu te na kraju, pazeći pritom na govorni bonton, na jezik i na stil. Posebno ćemo se posvetiti profiliranju publike, neverbalnoj komunikaciji govornika, svladavanju treme te organizaciji vremena. Predavanje će odgovoriti na pitanja kako stvoriti zanimanje za temu i zanimanje za govornika. Ima li svako usmeno izlaganje središnju misao? Je li nam uvijek potreban efektan završetak?

Izvodi: Ana Vlah

Natrag na program.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.